3 November 2015 | News

NL EU-voorzitterschap: wat is jouw agenda voor Europa?

Nederland heeft op 1 januari 2016 het stokje overgenomen van Luxemburg en is voor een half jaar EU-voorzitter. ACCESS EUROPE en De Nieuwe Poort, Huis voor Ontmoeting en Inspiratie aan de Amsterdamse Zuidas, grijpen deze gelegenheid aan voor een serie publieksevenementen. 

Op 4 februari stellen we de prioriteiten voor het Nederlands EU-voorzitterschap aan de orde. Welke punten zouden bovenaan de Europese agenda moeten staan? De discussie wordt aangejaagd door een aantal prominente “pitchers” die een belangrijk Europees thema voor het voetlicht brengen, zoals Andrée van Es (voorzitter van de nationale UNESCO Commissie en voormalig wethouder in Amsterdam), Faiza Oulahsen (Greenpeace en VU-alumna), Frank Vandenbroucke (voormalig minister in de Vlaamse Federale regering en sinds kort universiteitshoogleraar aan de UvA), Gareth Davies (hoogleraar Europees Recht aan de VU) en Catelene Passchier, lid van het dagelijks bestuur van de FNV.

De pitches worden becommentarieerd door deskundigen die de EU praktijk van binnenuit kennen waaronder Tony Agotha van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Kathalijne Buitenweg, lid van het College voor de Rechten van de Mens. En natuurlijk is er ook ruimte voor inbreng van uit de zaal.

lees meer en registreer

Volgende afleveringen vinden plaats op 20 april en 30 mei.